Onze doelen

Interesse omzetten in daden

 • Reductie op zwerfafval middels bronbestrijding. Dit doen we via het Schoonwandelen (wandelend zwerfafval pakken), Prietsen (op de fiets) en Ploggen (hardlopend afval oprapen).

 • We maken daarbij al of niet gebruik van de app Litterati en het ZwerfAfvalKompas, waarin data verzameld wordt van allerlei soorten afval en vindplekken. Deze datagedreven aanpak is cruciaal om de hoeveelheid zwerfafval bij de bron te kunnen aanpakken!

 • D.m.v. de Stichting willen we alle Zwerfafvalpakkers in de gemeente Veldhoven verenigen en vertegenwoordigen bij onze toekomstige gesprekspartners.

 • We willen alle inwoners van Veldhoven, van alle leeftijden, betrekken bij het schoonhouden van de gemeente Veldhoven: de eigen buurt en omgeving en hen bewust maken van dit grote probleem. Een probleem waar iedereen zelf iets aan kan doen en dus ook een bijdrage aan kan leveren.

 • We willen graag samenwerken met winkeliers, bedrijven, verenigingen en instanties die gericht zijn op het afvalprobleem.

Deze doelen hopen we te kunnen bereiken door:

 • Organiseren van allerlei acties op het gebied van opruimen van zwerfafval.
 • Deelname aan Nationale opruimdag.
 • Manifestaties voor scholen organiseren met gezamenlijke afsluiting.
 • Het uitgeven van een Veldhovens Prentenboek voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 8 jaar.
 • Voorlichting geven op basisscholen en scholen voor Voortgezet Onderwijs.
 • De gemeente Veldhoven lid maken van het ZwerfAfvalKompas.
 • In gesprek gaan met winkeliers en bedrijven over het schoonhouden van hun terrein.
 • Gebruik maken van subsidieregelingen en op zoek gaan naar sponsoring.
 • Oprichten van “Vrienden van GoClean Veldhoven“.
 • Gebruik maken van diverse media zoals kranten, radio, website, Facebook, Twitter,  Instagram enz.
 • In gesprek blijven met alle Zappers, de gemeente Veldhoven, Stichting GoClean de Liemers en fa. De Bries.